Podczerwień głęboka (FIR) w automatyce przemysłowej

Zakres kompetencji:

- Projektowanie, budowa i wdrażanie autonomicznych, zautomatyzowanych systemów badań nieniszczących promieniowania głębokiej podczerwieni (FIR-NDT),

- Transmisyjne systemy obrazowania podczerwieni głębokiej (FIR),

- Dorobek inżynieryjno-naukowy w zakresie optyki, detektorów i układów przetwarzania obrazu systemów obrazowania podczerwieni głębokiej (FIR),

- Doradztwo na polu optyki i optoelektroniki w zakresie FIR.