Termografia podczerwieni (TIR) w automatyce przemysłowej

Zakres kompetencji:

- Projektowanie, budowa i wdrażanie autonomicznych, zautomatyzowanych systemów obrazowania termowizyjnego i termograficznego do zastosowań w automatyce przemysłowej,

- Realizacje na zamówienie w zakresie ww. systemów,

- Projektowanie, budowa i wdrażanie autonomicznych, zautomatyzowanych systemów pirometrii podczerwienii do zastosowań w kompleksach SCADA oraz systemach kontrolno-pomiarowych,

- Dorobek inżynieryjno-naukowy w zakresie optyki, detektorów i układów przetwarzania obrazu systemów obrazowania podczerwieni krótko- (SWIR), średnio- (MWIR) oraz długofalowej (LWIR),

- Kalibracja radiometryczna oraz kalibracja niejednorodności systemów termograficznych i termowizyjnych. Powyższe usługi mogą być również realizowane dla systemów z układem krótkoogniskowym (mikroskopów podczerwieni), jak i urządzeń obserwacyjnych,

- Projektowanie kamer termograficznych,

- Doradztwo w zakresie ciał doskonale czarnych i emiterów kalibracyjnych,

- Doradztwo w zakresie adaptacji spektralnej oraz obrazowania multispektralnego w zakresach SWIR, MWIR, LWIR,

- Doradztwo na polu optyki i optoelektroniki w zakresach SWIR, MWIR oraz LWIR.