Control-IR

System termografii podczerwieni do zastosowań w automatyce przemysłowej. Zautomatyzowana analiza obrazów termowizyjnych oraz bezkontaktowych pomiarów temperatur.

Dzięki cyfrowemu przetwarzaniu obrazów podczerwieni oraz algorytmom analizy zmian temperatur Control-IR gwarantuje nieosiągalną dotychczas precyzję kontroli procesów technologicznych.

Działanie i korzyści:

- W pełni automatyczne działanie z możliwością zdalnego dostępu przez interfejs www lub dedykowaną aplikację,

- Zabezpieczenia programowe (Watchdog) oraz sprzętowe “Fail-Safe” wraz z trybem “Quick-Recovery”,

- Szeroki wachlarz uniwersalnych, programowalnych wejść/wyjść zgodnych ze standardami przemysłowymi,

- Kontrola procesów technologicznych bazująca na termografii podczerwieni i bezkontaktowych pomiarach temperatur,

- Cyfrowa analiza jakościowa obrazów termograficznych połączona z pomiarami ilościowymi temperatur,

- Opcja skanera liniowego podczerwieni dedykowana monitorowaniu ciągłości procesów technologicznych,

- Możliwość zwielokrotnienia pola widzenia przez łączenie (merging) obrazów z wielu kamer termograficznych,

- Możliwość jednoczesnej fuzji obrazów z kamer termograficznych i światła widzialnego.

 

Logowanie wyników i tworzenie raportów:

- Ciągłe lub sterowane zdarzeniami (Zdarzenie/Alarm) logowanie wyników pomiarów,

- Tworzenie raportów w trybie ciągłym lub sterowanym zdarzeniami (Zdarzenie/Alarm),

- Tworzenie raportów specjalnych w zależności od zdarzenia/alarmu,

- Powiadomienia E-mail o zdarzeniach/alarmach,

- Podsumowanie zdarzeń/alarmów w interfejsie www.

- Obrazowanie termowizyjne z wysoką rozdzielczością przestrzenną i częstotliwością odświeżania obrazu do 80Hz,

- Bezkontaktowe pomiary temperatur z częstotliwością akwizycji do 50Hz,

- Czułość (rozdzielczość) temperaturowa: 0.03st. C dla celów w temperaturze pokojowej,

- Pomiar temperatur w zakresie od -50 do 975st. C (zależne od konfiguracji),

- Dokładność pomiaru temperatur: +/-1st. C lub +/-1% na zakresie (zależne od konfiguracji; istnieje możliwość zwiększenia dokładności),

- Powtarzalność pomiaru temperatur: +/-0,5st. C lub +/-0,5% na zakresie (zależne od konfiguracji; istnieje możliwość zwiększenia dokładności),

- W pełni programowalne wejścia/wyjścia standardu: USB, RS232, RS422/85, uniwersalne złącze DB37 GPIO, I2C, interfejsy zgodne ze standardami przemysłowymi, dodatkowy slot na moduł iDoor. Specjalne interfejsy na życzenie.

.pdf

Pełna specyfikacja techniczna dostępna jest w poniższym pliku .pdf:

Wyrażam zgodę / I agree / Ich bestätige es.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Infraspectra sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, KRS: 0000795601, w celu nawiązania kontaktu i prowadzenia dalszej korespondencji. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://www.infraspectra.com/pl/polityka-prywatnosci/.

I have read and agree to the Privacy Policy of infraSpectra Ltd. available here: https://www.infraspectra.com/privacy-policy/ and wish to receive commercial materials from infraSpectra Ltd.. I am also aware that I can opt out from that subscription at any time by e-mailing my request to: sales [at] infraSpectra [dot] com

Ich habe die Datenschutzregelungen und die allgemeinen Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert. Unsere Datenschutzregelungen und Nutzungsbedingungen finden Sie hier: https://www.infraspectra.com/de/datenschutzerklaerung/