FIR-NDT

Własności promieniowania głębokiej podczerwieni (z ang. „Far-Infrared”; akronim: „FIR”) mają charakter pośredni między sąsiadującymi z ww. promieniowaniem zakresami podczerwieni długofalowej (LWIR) oraz promieniowania milimetrowego (MMW). Operowanie promieniowaniem FIR jest w swej formie zbliżone do technik spotykanych w zakresach promieniowania podczerwieni długofalowej, przy czym do manipulacji fal FIR o długościach większych niż 200μm wykorzystuje się aparaturę milimetrową. Podczerwień głęboka przenika przez materiały dielektryczne znaczniej łatwiej niż promieniowanie LWIR. Jednocześnie, fale FIR są znacznie krótsze niż fale MMW co umożliwia obrazowanie z proporcjonalnie większą rozdzielczością przestrzenną niż MMW. Tym samym, wykorzystanie FIR jest szczególnie atrakcyjne do zastosowań w automatyce przemysłowej.

- Bezkontaktowe obrazowanie przez materiały dielektryczne w układzie transmisyjnym,

- Spektroskopia i wykrywanie bezkontaktowe,

- Zdalna detekcja wody oraz monitorowanie poziomu wilgotności,

- Bezpieczeństwo.