infraSpectra Spółka z o.o. specjalizuje się w optoelektronice podczerwieni do zastosowań w automatyce przemysłowej.

Zajmujemy się projektowaniem, budową i integracją modułowych systemów automatyki przemysłowej bazujących na obrazowaniu termowizyjnym oraz bezkontaktowych pomiarach temperatur. Nasze rozwiązania dedykowane są badaniom nieniszczącym, ze szczególnym naciskiem na kontrolę procesów produkcyjnych.

Uzupełnieniem wachlarza naszych standardowych produktów są również realizacje projektów inżynieryjnych oraz doradztwo techniczne, w tym audyty i szkolenia.

Nasze wiedza i doświadczenie zebrane zostały w trakcie lat pracy naukowo-badawczej oraz inżynieryjnej w ośrodkach akademickich w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Zespół infraSpectra Spółka z o.o. to naukowcy, inżynierowie automatyki oraz doświadczeni operatorzy kamer termograficznych z certyfikatami poziomu III (Licencja Snell Infrared) oraz poziomu II (Licencja R&D FLIR Systems).

dr inż. Jędrzej Szelc

Prezes Zarządu, Główny Inżynier - Dział Termografii Podczerwieni

Przebieg kariery akademickiej:

- 2007-2012 - Doktorat w Optoelektronice, tytuł doktora nauk (PhD degree), specjalność: Systemy obrazowania głębokiej podczerwieni, Grupa Techniki i Nauki Podczerwieni, Centrum Badawcze Optoelektroniki, Uniwersytet w Southampton, Uniwersytecka Grupa Russella, Wielka Brytania

- 2005-2006 - Studia podyplomowe "Zaawansowane Metody Badań Nieniszczących", Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, Polska

- 2004-2006 - Jednolite studia inżynierskie (drugi fakultet), tytuł inżyniera z oceną bardzo dobrą, specjalność: Inżynieria Optyczna, Wydział Podstawowych Problem Techniki, Politechnika Wrocławska, Polska

- 2000-2005 - Jednolite studia magisterskie, tytuł magistra inżyniera z oceną bardzo dobrą oraz nagroda za najlepszą pracę magisterską kierunku, specjalność: Optoelektronika i Technika Światłowodowa, specjalizacja: Instytut Przyrządów Półprzewodnikowych - Detektory Podczerwieni Średnio- i Długofalowej typu MSM, Wydział Elektroniki (Obecnie: Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki), Politechnika Wrocławska, Polska

Przebieg kariery zawodowej:

- od 2018 - Współzałożyciel i Współwłaściciel, Prezes Zarządu, Główny Inżynier, Dział Termografii Podczerwieni, infraSpectra Spółka z o.o., Wrocław, Polska

- 2016-2018 - Programista C++, Dział Uplink PHY, Nokia Solutions and Networks, Wrocław, Polska

- 2012-2015 - Inżynier Badawczo-Rozwojowy oraz Menadżer Laboratorium Kalibracji Kamer Termograficznych, Dział Pomiarowej Techniki Podczerwieni, InfraTec GmbH, Drezno, Niemcy

- 2007-2012 - Inżynier Badawczo-Rozwojowy, Grupa Techniki i Nauki Podczerwieni, Centrum Badawcze Optoelektroniki, Uniwersytet w Southampton, Uniwersytecka Grupa Russella, Wielka Brytania

- 2006 - Podyplomowy staż zawodowy, AGFA Gevaert, Dział "Graphics", Antwerpia, Belgia

- Wrzesień 2004 - Staż zawodowy, Polskie Zakłady Optyczne, Dział Systemów Noktowizyjnych, Warszawa, Polska

- Sierpień 2004 - Staż zawodowy, Przemysłowe Centrum Optyki SA, Dział Systemów Termowizyjnych, Warszawa, Polska

Szkolenia specjalistyczne:

- Grudzień 2013 - Szkolenie Termografistów "Level III Best Practices Training" ośrodka Snell Infrared, Toronto, Kanada

- Marzec 2010 - Szkolenie Termografistów "Level II Advanced Thermographic Techniques Training" ośrodka Snell Infrared, Toronto, Kanada

- Listopad 2008 - Konferencja i seminarium "Inframacja 2008" konsorcjum FLIR Systems, Reno/Nevada, USA

- Czerwiec 2007 - Szkolenie Termografistów "Level II R&D Thermography Training" konsorcjum FLIR Systems, Boston, USA

- Wrzesień 2005 - Szkolenie Termografistów "Level II Infrared Thermography Training" konsorcjum FLIR Systems, Milton Keynes, Wielka Brytania

- Marzec 2004 - Szkolenie Termografistów "Level I Infrared Thermography Training" konsorcjum FLIR Systems, Sztokholm, Szwecja

- Marzec 2001 - Seminarium "Badanie i ocena wojskowych przyrządów optoelektronicznych" Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa

Marcin Chruściel, MBA

Członek Zarządu

infraSpectra Spółka z o.o. jest oficjalnym polskim przedstawicielem firmy InfraTec GmbH - światowego lidera na polu specjalizowanych, chłodzonych kamer termograficznych serii ImageIR.

infraSpectra Spółka z o.o. jest oficjalnym przedstawicielem na terytorium Niemieckiej Republiki Federalnej firmy Inframet - światowego lidera na polu systemów testowych podczerwieni oraz ciał doskonale czarnych.

infraSpectra Spółka z o.o. jest oficjalnym polskim przedstawicielem firmy LabIR - lidera na polu specjalistycznych akcesoriów oraz oprogramowania dedykowanych termografii podczerwieni.