Laboratorium Podczerwieni (LP) infraSpectra Spółka z o.o. specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych w zakresach promieniowania podczerwieni krótko- (SWIR), średnio- (MWIR) oraz długofalowej (LWIR).

Nasze możliwości to:

  • Charakteryzacja materiałów, komponentów oraz maszyn w ww. zakresach promieniowania podczerwieni,
  • Działania badawczo-rozwojowe na polu procedur testowania i charateryzacji materiałów w zakresie podczerwieni,
  • Prace badawczo-rozwojowe na zamówienie,
  • Standaryzacja, certyfikacja oraz standardy transferowe na polu optoelektroniki podczerwieni.

Laboratorium Kalibracji (LK) infraSpectra Spółka z o.o. oferuje usługi kalibracji radiometrycznej i kalibracji niejednorodności systemów podczerwieni – zarówno obrazujących jak i pirometrów. Kalibracje mogą być również realizowane dla systemów z układem krótkoogniskowym (mikroskopów podczerwieni), jak i urządzeń obserwacyjnych.

Dzięki sieci partnerów naukowych i przemysłowych, wszystkie powyższe usługi jesteśmy również w stanie zaoferować w zakresach pasm promieniowania ultrafioletowego oraz podczerwieni głębokiej (FIR).