Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej: https://www.infraSpectra.com/

1. Definicje

  1. Administrator” oznacza Infraspectra sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, KRS: 0000795601. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@infraSpectra.com
  2. Dane osobowe” oznaczają wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii,
  3. Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą stronę internetową lub korzystającą z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce.

2. Zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej

Podstawę przetwarzania danych stanowi dobrowolna zgoda Użytkownika strony internetowej. Użytkownik przed skontaktowaniem się z Administratorem (e-mail lub formularz kontaktowy) proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych.

Celem przetwarzania Danych osobowych Użytkownika jest umożliwienie wymiany korespondencji między stronami oraz podjęcie działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem bezpośrednim usług Administratora oraz działań biznesowych przed zawarciem umowy. Zakres przetwarzanych Danych osobowych określony jest treścią kierowanych przez Użytkownika zapytań.

Zgromadzone Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika, chyba że Użytkownik nawiąże współpracę i będzie to konieczne do prawidłowej jej realizacji. W takim przypadku Dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom zewnętrznym takim jak: firmy współpracujące, doradcy, kurierzy, banki, dostawcy IT, ubezpieczyciele, biura rachunkowe, kancelarie prawne.

Ewentualne przekazanie Danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się wyłącznie, gdy odpowiedni poziom zabezpieczeń został zatwierdzony przez Komisję Europejską, na wewnętrzne potrzeby Administratora.

Dane osobowe, które zbieramy w związku z wypełnianiem formularza, przeglądania witryny lub korzystania z innych funkcji witryny są wykorzystywane do:

 1. personalizowania działań Użytkownika i umożliwienia dostarczenia odpowiedniego rodzaju treści i oferty produktów, którymi Użytkownik jest najbardziej zainteresowany;
 2. ulepszenia naszej strony internetowej, aby lepiej służyła Użytkownikom.

 3. Przechowywanie i dostęp Użytkownika do zgromadzonych danych

 Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku Danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dba o bezpieczeństwo Danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych Danych osobowych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Na podstawie Danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

4. Pliki Cookies.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu mierzenia ruchu Użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics, więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html . Ponadto, mogą służyć zapamiętywaniu braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, mierzeniu skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz firmy, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych, a także dopasowaniu treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) więcej szczegółowych informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785.
 3. Cookies wykorzystywane są także do dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb takich jak tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. W ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 6. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na stronie;
 7. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na stronie;
 8. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
 9. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 10. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
 13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.
 14. Nasze uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody wyrażonej przez Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub strony internetowej lub usługi. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkownikach. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
 15. Rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki, co oznacza, że takie działanie będzie musiało zostać podjęte w przypadku każdej przeglądarki z osobna używanej na tym samym lub innym urządzeniu.
 16. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na ww. adres e-mail:info@infraSpectra.com