High-End

Najwyższe rozdzielczości przestrzenne, częstotliwości akwizycji, dokładności pomiaru, rozdzielczości temperaturowe oraz adaptacja spektralna czynią chłodzone kamery idealnym narzędziem do prac badawczo-rozwojowych.

Profesjonalne

Niechłodzone, profesjonalne kamery termograficzne dla inżynierów i termografistów.