Oprogramowanie CONTROL

Oprogramowanie CONTROL dedykowane jest automatyzacji i analizie procesów produkcyjnych, do kontroli których wykorzystywane są systemy termografii podczerwieni lub bezkontaktowych pomiarów temperatur.

- Obsługa różnorodnych interfejsów programowych i sprzętowych

- Analiza rozkładu temperatur w czasie przez porównanie bazowe wraz z histerezą

- Precyzyjne alarmy progowe bazujące na wartościach absolutnych lub trendach (histereza)

- Automatyczna i precyzyjna analiza zmian wartości temperatur

- Automatyczne tworzenie w czasie rzeczywistym (“on-the-fly”) wykresów zmian wartości mierzonych

- Automatyczne, sterowane zdarzeniami protokołowanie wyników i zapis danych w formatach .jpg, .png, .avi oraz .csv

- Zaawansowane i wszechstronne funkcje analizy obrazu

- Przetwarzanie obrazu umożliwia m.in. odszumianie, uśrednianie, powiększenie, implementację dedykowanych palet kolorów oraz dodatkowe, customizowane funkcje

- Indywidualna analiza pikseli

- Możliwość ciągłej rekalibracji kamery termograficznej (“on-the-fly”)

- Bardzo niskie wymagania systemowe – tylko 1 GB RAM oraz 70 MB na dysku twardym

.pdf

Pełna specyfikacja techniczna dostępna jest w poniższym pliku .pdf:

Wyrażam zgodę / I agree / Ich bestätige es.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Infraspectra sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, KRS: 0000795601, w celu nawiązania kontaktu i prowadzenia dalszej korespondencji. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://www.infraspectra.com/pl/polityka-prywatnosci/.

I have read and agree to the Privacy Policy of infraSpectra Ltd. available here: https://www.infraspectra.com/privacy-policy/ and wish to receive commercial materials from infraSpectra Ltd.. I am also aware that I can opt out from that subscription at any time by e-mailing my request to: sales [at] infraSpectra [dot] com

Ich habe die Datenschutzregelungen und die allgemeinen Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert. Unsere Datenschutzregelungen und Nutzungsbedingungen finden Sie hier: https://www.infraspectra.com/de/datenschutzerklaerung/