FevIR Light

„FevIR Light” jest automatycznym systemem termografii podczerwieni dedykowanym zdalnemu wykrywaniu gorączkujących osób. „FevIR Light” stanowi atrakcyjną cenowo pochodną systemu „FevIR”. System jest dodatkowo rekalibrowany dla punktu temperaturowego 37ºC, a swe działanie opiera na skanowaniu temperatury twarzy ludzkiej celem wiarygodnych pomiarów temperatury. Dokładność pomiaru ludzi wynosi +/-1ºC w odległości do 8m i przy jednoczesnym pomiarze trzech osób w łącznym czasie poniżej jednej sekundy. W przypadku wykrycia osoby gorączkującej, „FevIR Light” alarmuje obsługę za pomocą sygnałów dźwiękowych i interfejsu graficznego oraz dodatkowo kataloguje moment zdarzenia.

- Zautomatyzowane wykrywanie gorączkujących osób

- Bezkontaktowy pomiar temperatury z odległości do 8 metrów z dokładnością +/-1ºC

- Jednoczesne skanowanie trzech osób

- Szybkość pomiaru pojedynczej osoby ≤0,3s

- Możliwość zintegrowania z istniejącymi systemami telewizji przemysłowej oraz kontroli dostępu do budynku

- Modułowa i w pełni konfigurowalna budowa

- Pakiet SDK w zestawie

.pdf

Pełna specyfikacja techniczna dostępna jest w poniższym pliku .pdf:

Wyrażam zgodę / I agree / Ich bestätige es.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Infraspectra sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, KRS: 0000795601, w celu nawiązania kontaktu i prowadzenia dalszej korespondencji. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://www.infraspectra.com/pl/polityka-prywatnosci/.

I have read and agree to the Privacy Policy of infraSpectra Ltd. available here: https://www.infraspectra.com/privacy-policy/ and wish to receive commercial materials from infraSpectra Ltd.. I am also aware that I can opt out from that subscription at any time by e-mailing my request to: sales [at] infraSpectra [dot] com

Ich habe die Datenschutzregelungen und die allgemeinen Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert. Unsere Datenschutzregelungen und Nutzungsbedingungen finden Sie hier: https://www.infraspectra.com/de/datenschutzerklaerung/