FevIR-PG

FevIR-PG (“Preventive Gateway”) jest atrakcyjnym cenowo systemem pomiaru temperatur dedykowanym zabezpieczeniu budynków. Dzięki zintegrowanemu wzorcowi temperatury, FevIR-PG gwarantuje dokładność pomiaru +/-0,6ºC. By zagwarantować wysoką przepustowość, czas pomiaru jest krótszy niż 150ms na osobę. W przypadku wykrycia gorączkującej osoby, system alarmuje otoczenie przy użyciu alarmów audio-wizualnych. FevIR-PG może pracować jako niezależne urządzenie lub być zintegrowany z już istniejącymi systemami telewizji przemysłowej lub dostępu. System może być skonfigurowany celem rozpoznawania twarzy oraz kontroli nałożenia maseczki ochronnej.

- Dokładność pomiaru temperatur +/-0,6ºC

- Zintegrowany wzorzec temperatury

- Czas pomiaru poniżej 150ms na osobę

- Bezobsługowe działanie 24/7

- Alarmy audio-wizualne

- Funkcja zliczania przechodzących osób

- Zintegrowana kamera HD

- Opcjonalne rozpoznawanie twarzy

- Opcjonalne monitorowanie nałożenia maseczki ochronnej

- Możliwość zintegrowania z istniejącymi systemami telewizji przemysłowej oraz kontroli dostępu do budynku

- Możliwość logowania wartości temperatur, obrazów termicznych i/lub wideo do „chmury” lub na dyski sieciowe

- Łatwy w instalacji

- Temperatura pracy 18 do 26ºC

- Wersja słupkowa o zmniejszonych gabarytach

.pdf

Pełna specyfikacja techniczna dostępna jest w poniższym pliku .pdf:

Wyrażam zgodę / I agree / Ich bestätige es.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Infraspectra sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, KRS: 0000795601, w celu nawiązania kontaktu i prowadzenia dalszej korespondencji. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://www.infraspectra.com/pl/polityka-prywatnosci/.

I have read and agree to the Privacy Policy of infraSpectra Ltd. available here: https://www.infraspectra.com/privacy-policy/ and wish to receive commercial materials from infraSpectra Ltd.. I am also aware that I can opt out from that subscription at any time by e-mailing my request to: sales [at] infraSpectra [dot] com

Ich habe die Datenschutzregelungen und die allgemeinen Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert. Unsere Datenschutzregelungen und Nutzungsbedingungen finden Sie hier: https://www.infraspectra.com/de/datenschutzerklaerung/