FevIR

FevIR jest wysoce precyzyjnym, automatycznym systemem termograficznym podczerwieni dedykowanym bezkontaktowym pomiarom temperatury ciała ludzkiego. System skanuje temperaturę okolicy kącików oczu (szpary powiekowej) celem wiarygodnych pomiarów temperatury ciała ludzkiego. Promiennik referencyjny gwarantuje dokładność pomiaru temperatur +/-0,3ºC w odległości do 8m i przy jednoczesnym pomiarze trzech osób w łącznym czasie poniżej jednej sekundy. Czas pomiaru pojedynczej osoby jest krótszy niż 0,3 sekundy. W przypadku wykrycia osoby o podwyższonej temperaturze ciała, FevIR automatycznie alarmuje obsługę za pomocą sygnałów dźwiękowych i interfejsu graficznego oraz dodatkowo archiwizuje wyniki.

- Dokładność pomiaru temperatur: +/-0,3ºC dla ludzi (Emisyjność skóry ≥0,98)

- Czułość temperaturowa (NETD): 0,03ºC dla celu o temperaturze 30ºC

- Odległość pomiaru: Do 8m w przypadku ludzi

- Szybkość pomiaru: ≤300ms

- Zdolność jednoczesnego pomiaru wielu osób: 3 weryfikowane osoby w czasie poniżej 1s

.pdf

Pełna specyfikacja techniczna dostępna jest w poniższym pliku .pdf:

Wyrażam zgodę / I agree / Ich bestätige es.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Infraspectra sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, KRS: 0000795601, w celu nawiązania kontaktu i prowadzenia dalszej korespondencji. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://www.infraspectra.com/pl/polityka-prywatnosci/.

I have read and agree to the Privacy Policy of infraSpectra Ltd. available here: https://www.infraspectra.com/privacy-policy/ and wish to receive commercial materials from infraSpectra Ltd.. I am also aware that I can opt out from that subscription at any time by e-mailing my request to: sales [at] infraSpectra [dot] com

Ich habe die Datenschutzregelungen und die allgemeinen Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert. Unsere Datenschutzregelungen und Nutzungsbedingungen finden Sie hier: https://www.infraspectra.com/de/datenschutzerklaerung/