System Wykrywania Osób Gorączkujących

Bezkontaktowy System Wykrywania Osób Gorączkujących (SWOG) jest termograficznym systemem dużego zasięgu dedykowanym automatycznemu wykrywaniu gorączkujących osób. SWOG umożliwia wychwycenie w czasie rzeczywistym gorączkującej osoby w grupie ludzi. Zastosowanie promiennika referencyjnego gwarantuje dokładność pomiaru temperatur +/-0,3ºC przy liniowym polu widzenia 5 metrów w odległości 8 metrów. W przypadku wykrycia osoby o podwyższonej temperaturze ciała, SWOG automatycznie alarmuje obsługę za pomocą sygnałów dźwiękowych i interfejsu graficznego oraz dodatkowo archiwizuje wyniki.

- Dokładność pomiaru temperatur: +/-0,3ºC dla ludzi (Emisyjność skóry ≥0,97)

- Czułość temperaturowa (NETD): 0,03ºC dla celu o temperaturze 30ºC

- Odległość pomiaru: Od 2 do 8 metrów w przypadku ludzi

- Szybkość pomiaru: ≤100ms (Pomiar w czasie rzeczywistym)

.pdf

Pełna specyfikacja techniczna dostępna jest w poniższym pliku .pdf:

Wyrażam zgodę / I agree / Ich bestätige es.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Infraspectra sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, KRS: 0000795601, w celu nawiązania kontaktu i prowadzenia dalszej korespondencji. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://www.infraspectra.com/pl/polityka-prywatnosci/.

I have read and agree to the Privacy Policy of infraSpectra Ltd. available here: https://www.infraspectra.com/privacy-policy/ and wish to receive commercial materials from infraSpectra Ltd.. I am also aware that I can opt out from that subscription at any time by e-mailing my request to: sales [at] infraSpectra [dot] com

Ich habe die Datenschutzregelungen und die allgemeinen Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert. Unsere Datenschutzregelungen und Nutzungsbedingungen finden Sie hier: https://www.infraspectra.com/de/datenschutzerklaerung/