Szkolenia termografii podczerwieni dla przemysłu

Szkolenie techniczne „infraSpectra – Podczerwień w Automatyce” skierowane jest do automatyków oraz projektantów systemów automatyki przemysłowej.

Instruktorami są doświadczeni automatycy przemysłowi oraz certyfikowani termografiści poziomu III (Licencja Snell Infrared) oraz poziomu II (Licencja R&D FLIR Systems) w tym naukowcy na polu optoelektroniki podczerwieni Centrum Badawczego Optoelektroniki Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii (Uniwersytecka Grupa Russella).

„infraSpectra – Podczerwień w Automatyce” broszura kursu w wersji polskojęzycznej:

.pdf

Please refer to our .pdf file below:

Wyrażam zgodę / I agree / Ich bestätige es.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Infraspectra sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, KRS: 0000795601, w celu nawiązania kontaktu i prowadzenia dalszej korespondencji. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://www.infraspectra.com/pl/polityka-prywatnosci/.

I have read and agree to the Privacy Policy of infraSpectra Ltd. available here: https://www.infraspectra.com/privacy-policy/ and wish to receive commercial materials from infraSpectra Ltd.. I am also aware that I can opt out from that subscription at any time by e-mailing my request to: sales [at] infraSpectra [dot] com

Ich habe die Datenschutzregelungen und die allgemeinen Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert. Unsere Datenschutzregelungen und Nutzungsbedingungen finden Sie hier: https://www.infraspectra.com/de/datenschutzerklaerung/