ThermoScope

Mikroskop termograficzny promieniowania podczerwieni długofalowej (LWIR) do obrazowania obiektów z przestrzenną rozdzielczością podfalową. (Uzyskanie ww. rozdzielczości podfalowej jest możliwe z zastosowaniem specjalnego układu optycznego.)

ThermoScope może być stosowany jako przyrząd badawczy lub jako automatyczny kompleks pomiarowy na liniach produkcjnych elementów drobnych. W tym drugim przypadku, mikroskop może dodatkowo działać w połączeniu z systemem Smart-IR.

Projekt mikroskopu pozwala również na akwizycję pojedyńczych punktów obrazu przy wydłużonym czasie integracji.

- Mikroskop termograficzny promieniowania podczerwieni długofalowej (LWIR) z podfalową rozdzielczością przestrzenną (opcja),

- Kalibracja radiometryczna umożliwia pomiar temperatur również przy obrazowaniu podfalowym,

- Stolik zmotoryzowany w płaszczyznach X-Y-Z ze skokiem mikrometrowym,

- Pomiary bezkontaktowe umożliwiają kontrolę procesów z szybkością dziesiętnych części sekundy,

- Możliwość autonomicznego działania, w tym kontroli procesów technologicznych,

- Możliwość zastosowania w połączeniu z systemem Smart-IR,

- Analiza zmian rozkładu profili termicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości,

- Automatyczne generowanie rekordów i sprawozdań,

- Interfejsy USB/RS-232/Trigger-in/out,

- Opcjonalna funkcjonalność termografii aktywnej (Nazwa handlowa InfraSpectra: „Active-IR”).