HERP-LT-MWIR-BK-11 Paint

HERP-LT-MWIR-BK-11 is dedicated to low temperature thermography of low emissivity materials. The paint also enables non-contact temperature measurements with incidence angles reaching 80º.

- Dedicated to applications up to 100ºC

- High, broadband emissivity of up to 94% over 2-20µm range

- High emissivity up to 80º incidence angle

- Transmissivity below 1,5% within MWIR/LWIR

- Non-washable (Permanent)

- High mechanical resistance

- Thermal conductivity up to 0,70W/mK

- Very low electrical conductivity (suitable for high-voltage inspections)

- Opaque (black colour)

.pdf

Please refer to our .pdf file below for the full specification:

Wyrażam zgodę / I agree / Ich bestätige es.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Infraspectra sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, KRS: 0000795601, w celu nawiązania kontaktu i prowadzenia dalszej korespondencji. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://www.infraspectra.com/pl/polityka-prywatnosci/.

I have read and agree to the Privacy Policy of infraSpectra Ltd. available here: https://www.infraspectra.com/privacy-policy/ and wish to receive commercial materials from infraSpectra Ltd.. I am also aware that I can opt out from that subscription at any time by e-mailing my request to: sales [at] infraSpectra [dot] com

Ich habe die Datenschutzregelungen und die allgemeinen Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert. Unsere Datenschutzregelungen und Nutzungsbedingungen finden Sie hier: https://www.infraspectra.com/de/datenschutzerklaerung/